Procedura reklamacyjna dla zgłoszenia on-line marki Frugal®

  • W przypadku wady produktu, Nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego poprzez serwis reklamacyjny
  • Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:

uzupełnienie zgłoszenia oraz dołączenie dowodu zakupu ( faktura/paragon )

dostarczenie reklamowanego towaru do miejsca wskazanego przez serwis reklamacyjny

  • Nabywca dostarcza reklamowany produkt do miejsca wskazanego przez serwis na własne ryzyko (WAŻNE, aby odpowiednio zabezpieczyć produkt przed wysyłką),
  • Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu,
  • Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego sprzęt zostanie odesłany na adres wybrany przez Nabywcę podczas rejestracji reklamacji,
  • Osoba składająca reklamację będzie na bieżąco informowana o jej statusie poprzez e-mail oraz sms.

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia przesyłki z towarem reklamacyjnym, który nosi ślady uszkodzenia mechanicznego.

Przejdź do zgłoszenia reklamacji: